کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   خلاصه لغت فرس اسدی طوسی
خلاصه لغت فرس اسدی طوسی
زبان: فارسی
به کوشش: دکتر علی اشرف صادقی
سرعنوان موضوعی: فارسی > واژه نامه ها
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎2‎9‎4‎5‎ ‎/‎الف‎5‎ ‎خ‎8‎
خلاصه لغت فرس اسدی طوسی
خلاصه لغت فرس اسدی طوسی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، تیر ۱۳۷۹ش.
شرح پدیدآور: به کوشش علی اشرف صادقی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: ضمیمه شماره ۹نامه فرهنگستان
آثار مرتبط
۱. لغت فرس (مختصر برای)
همچنین نگاه کنید
دکتر علی اشرف صادقی دکتر علی اشرف صادقی (به کوشش)
فرهنگستان زبان و ادب فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی (ناشر)