کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   ایران باستان
ایران باستان
عنوان برابر: تاریخ مفصل ایران قدیم با ۴۴ گراور و ۲ نقشه
زبان: فارسی
نویسنده: حسن پیرنیا
سرعنوان موضوعی: ایران > تاریخ > پیش از اسلام
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎4‎0‎ ‎/‎پ‎9‎ ‎الف‎9
ایران باستان
ایران باستان
دنیای کتاب، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۰ش.، 3 جلد
شرح پدیدآور: تالیف حسن پیرنیا(مشیرالدوله سابق)؛ مقدمه و شرح حال بقلم باستانی پاریزی
با مقدمه: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
همچنین نگاه کنید
حسن پیرنیا حسن پیرنیا (نویسنده)
دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی (با مقدمه)
دنیای کتاب دنیای کتاب (ناشر)