کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   برهان قاطع
برهان قاطع
زبان: فارسی
نویسنده: محمدحسین تبریزی
سرعنوان موضوعی: فارسی > واژه نامه ها
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎۲‎۹‎۵‎۴‎‭‎ ‎/‎ب‎‌‎۴‎ب‎‌‎۴
برهان قاطع
برهان قاطع
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۵۷ش.، 5 جلد
شرح پدیدآور: تالیف‌ محمد حسین بن خلف تبریزی‌ متخلص‌ ببرهان‌ مولف‌ بسال‌ ۱۰۶۲ هجری‌ قمری‌ با ... به‌ اهتمام‌ محمد معین‌؛ مقدمه‌ها بقلم‌ علی اکبر دهخدا
با مقدمه: علی اکبر دهخدا
با تعلیق: محمد معین
به کوشش: محمد معین
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: مصور، نقشه‌، عکس‌، نمودار.
جلد پنجم‌ این‌ کتاب‌ تعلیقات‌ این‌ کتاب‌ می‌باشد.
همچنین نگاه کنید
محمدحسین تبریزی محمدحسین تبریزی (نویسنده)
علی اکبر دهخدا علی اکبر دهخدا (با مقدمه)
محمد معین محمد معین (با تعلیق)
امیرکبیر امیرکبیر (ناشر)