کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فقه شیعه   /   توضیحات و تعلیقات علی اللمعة الدمشقیة و شرحها للشهیدین قدس سره
توضیحات و تعلیقات علی اللمعة الدمشقیة و شرحها للشهیدین قدس سره
زبان: عربی
نویسنده: حبیب الله رفیعان نیشابوری
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎8‎2‎/‎3‎ ‎/‎ل‎8‎0‎2‎1‎4‎4‎ ‎ش‎9
توضیحات و تعلیقات علی اللمعة الدمشقیة و شرحها للشهیدین قدس سره
توضیحات و تعلیقات علی اللمعة الدمشقیة و شرحها للشهیدین قدس سره
حوزه العلمیه ولی العصر، خوانسار، ۱۴۰۸ق.
شرح پدیدآور: تالیف حبیب الله الرفیعان النیشابوری
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۱۸۲/۳‭ /ش‌۹ل‌۸۰۲۱۴۴
توضیح: این‌ کتاب‌ شرح‌ للمعه‌ الدمشقیه‌ شهید اول‌، و نیز شرحی‌ بر روضه‌ البهیه‌ فی‌ شرح‌ اللمعه‌ الدمشقیه‌ شهید ثانی‌ است‌.
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس.‌
آثار مرتبط
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ۱. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (شرح برای)
سرشناسه: زین الدین بن علی الشهید الثانی
نویسنده: زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)
• الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، دار احیاء التراث العربی، موسسة التاریخ العربی، چاپ دوم، بیروت، 1992م.، 10 جلد، با تعلیق: سید محمد کلانتر، مصحح: سید محمد کلانتر
• الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، دلیل ما، قم، ۱۳۷۹ش.، محقق: شیخ فارس تبریزیان الحسون
• الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، دار الهادی للمطبوعات، قم، ۱۴۰۳ق.، 10 جلد، با مقدمه: شیخ محمدمهدی آصفی، با تعلیق: سید محمد کلانتر، مصحح: سید محمد کلانتر
• الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، مکتبة الطباطبائی، قم، ۱۳۱۰ق.، 2 جلد، خطاط: عبدالرحیم تبریزی
۲. اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة (شرح برای)
سرشناسه: محمد بن مکی شهید اول
نویسنده: شمس الدین محمد بن مکی عاملی (شهید اول)
• اللمعة الدمشقیة، الدار الإسلامیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۰ق.، محقق: محمد تقی مروارید و حاج شیخ علی اصغر مروارید
همچنین نگاه کنید
حبیب الله رفیعان نیشابوری حبیب الله رفیعان نیشابوری (نویسنده)
حوزه العلمیه ولی العصر حوزه العلمیه ولی العصر (ناشر)