کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   Hafiz. Poems from the divan of Hafiz
Hafiz. Poems from the divan of Hafiz
زبان: انگلیسی
مترجم به انگلیسی: گرترود لوثیان بل
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎5‎4‎3‎0‎ ‎/‎الف‎8‎ ‎آ‎3‎8
چند غزل از دیوان حافظ
چند غزل از دیوان حافظ
انجمن دوستداران کتاب، کلاله زر، چاپ اول، تهران، ۱۳۳۹ش.
شرح پدیدآور: بخط محمد حسین شیرازی کاتب السلطان؛ با ترجمه گرترود لوثیان بل؛ [به‌اهتمام‌ محسن‌ صبا]
خطاط: محمدحسین شیرازی
قطع: رحلى كوچك
نوع جلد: مقوایی
آثار مرتبط
دیوان حافظ ۱. دیوان حافظ (ترجمه منتخبی از)
شاعر: شمس الدین محمد حافظ
• دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، موسسه فرهنگی و انتشاراتی گرگان، قم، ۱۳۷۹ش.، مصحح: محمد قزوینی و قاسم غنی
هیرمند، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۶ش.، اشراف: حسین کوهی کرمانی، با مقدمه: سید علی آل داوود، مصحح: حبیب الله قاآنی شیرازی و ابوالحسن یغمای جندقی
• دیوان کُهنه حافظ، امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۸ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار
همچین نگاه کنید
گرترود لوثیان بل گرترود لوثیان بل (مترجم به انگلیسی)
محمدحسین شیرازی محمدحسین شیرازی (خطاط)
انجمن دوستداران کتاب، کلاله زر انجمن دوستداران کتاب، کلاله زر (ناشر)