کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   نکته دانی بذله گو چون حافظ شیرین سخن
نکته دانی بذله گو چون حافظ شیرین سخن
زبان: فارسی
نویسنده: محمد معین
سرعنوان موضوعی: حافظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۷۹۲ق > نقد و تفسیر، شعر فارسی > قرن8ق. > تاریخ و نقد
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎‎‎ ‎5‎4‎3‎5‎ ‎/‎م‎7‎ ‎ن‎8‎
نکته دانی بذله گو چون حافظ شیرین سخن
نکته دانی بذله گو چون حافظ شیرین سخن
معین، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: محمد معین؛ بکوشش مهدخت معین
به کوشش: مهدخت معین
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: بالای‌ عنوان‌: نکته‌دانی‌ بذله‌گو چون‌.
کتابنامه‌: ص‌. ۸۰۷ - ۸۰۳؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
مصور، نمونه‌، عکس‌.
به مناسبت کنگره بزرگداشت استاد معین.
همچنین نگاه کنید
محمد معین محمد معین (نویسنده)
شمس الدین محمد حافظ شمس الدین محمد حافظ
مهدخت معین مهدخت معین (به کوشش)
معین معین (ناشر)