کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   بحث در آثار و افکار و احوال حافظ
بحث در آثار و افکار و احوال حافظ
عنوان فرعی: بانضمام مقدمه و حواشی و فهارس سه گانه بعلاوه...
زبان: فارسی
نویسنده: قاسم غنی
سرعنوان موضوعی: حافظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۷۹۲ق > نقد و تفسیر، تصوف > اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا، تصوف > تاریخ، فارس > تاریخ > قرن8ق.
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎5‎4‎3‎5‎ ‎/‎غ‎9‎ ‎ب‎3‎
بحث در آثار و افکار و احوال حافظ
بحث در آثار و افکار و احوال حافظ
انتشارات زوار، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: تالیف قاسم غنی؛ مقدمه بقلم محمد قزوینی
با مقدمه: محمد قزوینی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه.
همچنین نگاه کنید
قاسم غنی قاسم غنی (نویسنده)
شمس الدین محمد حافظ شمس الدین محمد حافظ
محمد قزوینی محمد قزوینی (با مقدمه)
انتشارات زوار انتشارات زوار (ناشر)