کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فقه شیعه   /   النضید فی شرح روضة الشهید
النضید فی شرح روضة الشهید
عنوان فرعی: شرح فارسی بر شرح لمعه
زبان: فارسی
نویسنده: حسن قاروبی تبریزی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎8‎2‎/‎3‎ ‎/‎ش‎9‎ ‎ل‎8‎0‎4‎2‎2‎7
النضید فی شرح روضة الشهید
النضید فی شرح روضة الشهید
کتابفروشی داوری، چاپ اول، قم، ۱۴۰۹ق.، 12 جلد
شرح پدیدآور: حسن قاروبی تبریزی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: این‌ کتاب‌ شرحی‌ بر روضه‌ البهیه‌ شهید ثانی‌ که‌ خود نیز شرحی‌ است‌ بر لمعه‌ الدمشقیه‌ شهید اول‌ است‌.
آثار مرتبط
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ۱. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (شرح برای)
سرشناسه: زین الدین بن علی الشهید الثانی
نویسنده: زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)
• الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، دار احیاء التراث العربی، موسسة التاریخ العربی، چاپ دوم، بیروت، 1992م.، 10 جلد، با تعلیق: سید محمد کلانتر، مصحح: سید محمد کلانتر
• الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، دلیل ما، قم، ۱۳۷۹ش.، محقق: شیخ فارس تبریزیان الحسون
• الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، دار الهادی للمطبوعات، قم، ۱۴۰۳ق.، 10 جلد، با مقدمه: شیخ محمدمهدی آصفی، با تعلیق: سید محمد کلانتر، مصحح: سید محمد کلانتر
• الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، مکتبة الطباطبائی، قم، ۱۳۱۰ق.، 2 جلد، خطاط: عبدالرحیم تبریزی
همچنین نگاه کنید
حسن قاروبی تبریزی حسن قاروبی تبریزی (نویسنده)
کتابفروشی داوری کتابفروشی داوری (ناشر)