کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   ققنوس در شب خاکستر (عمادالدین نسیمی)
ققنوس در شب خاکستر (عمادالدین نسیمی)
زبان: فارسی
شاعر: عمادالدین نسیمی
سرعنوان موضوعی: نس‍ی‍م‍ی‌، ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌، ۸۲۰ - ۷۷۱ق‌. > نقد و تفسیر، شعر فارسی > قرن8ق.
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎5‎6‎4‎1‎ ‎/‎ی‎8‎ ‎ج‎8‎ , ‎P‎I‎R‎‎‎ ‎5‎6‎4‎1‎ ‎/‎د‎9
المطبوع من الكتاب:
زندگی و اشعار عماد الدین نسیمی
زندگی و اشعار عماد الدین نسیمی
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
شرح پدیدآور: به کوشش یدالله جلالی پندری
به کوشش: یدالله جلالی پندری
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۴۰] - ۴۴؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
نمونه.
چاپ‌ دوم‌: ۱۳۸۲؛ ۳۶۰۰۰ ریال‌.
ققنوس در شب خاکستر (عمادالدین نسیمی)
ققنوس در شب خاکستر (عمادالدین نسیمی)
تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
شرح پدیدآور: علی صالحی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه: ص. ۳۷۳ - ‎۳۷۴.
واژه نامه.
عنوان روی جلد: دیوان نسیمی.
همچنین نگاه کنید
عمادالدین نسیمی عمادالدین نسیمی (شاعر)
یدالله جلالی پندری یدالله جلالی پندری (به کوشش)
نشر نی نشر نی (ناشر)
سید علی صالحی سید علی صالحی (گردآورنده)
تهران تهران (ناشر)