کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   دیوان شیخ بهائی
دیوان شیخ بهائی
عنوان فرعی: شامل اشعار و آثار فارسی
زبان: فارسی
شاعر: شیخ بهاء الدین عاملی
سرعنوان موضوعی: شعر فارسی > قرن10ق.، نثر فارسی > قرن14
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎6‎3‎4‎2‎ ‎/‎د‎9
المطبوع من الكتاب:
دیوان شیخ بهائی
دیوان شیخ بهائی
نشر چکامه، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
شرح پدیدآور: مقدمه‌ شرح‌ حال‌ به‌قلم‌ سعید نفیسی ؛ ترجمه‌ آیات‌، احادیث‌ و لغات‌ عربی‌ حسن طارمی،ویرایش‌ و تصحیح‌ علی کاتبی
با مقدمه: سعید نفیسی
مصحح: علی کاتبی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
دیوان کامل شیخ بهائی
دیوان کامل شیخ بهائی
گلشائی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
شرح پدیدآور: بامقدمه سعید نفیسی
با مقدمه: سعید نفیسی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه:ص.۲۸۹ ـ ۲۹۲
همچنین نگاه کنید
شیخ بهاء الدین عاملی شیخ بهاء الدین عاملی (شاعر)
سعید نفیسی سعید نفیسی (با مقدمه)
علی کاتبی علی کاتبی (مصحح)
نشر چکامه نشر چکامه (ناشر)
حسن طارمی راد حسن طارمی راد (ترجمه آیات، احادیث و لغات عربی)
گلشائی گلشائی (ناشر)