کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   داستانهای کوتاه از مثنوی با معنی‌ واژه‌ها و شرح‌ بیتهای‌ دشوار و امثال‌ و حکم‌ و برخی‌ نکته‌های‌ دستوری‌ و ادبی‌
داستانهای کوتاه از مثنوی با معنی‌ واژه‌ها و شرح‌ بیتهای‌ دشوار و امثال‌ و حکم‌ و برخی‌ نکته‌های‌ دستوری‌ و ادبی‌
زبان: فارسی
به کوشش: خلیل خطیب رهبر
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎5‎0‎5‎5‎ ‎/‎خ‎6
داستانهای کوتاه از مثنوی با معنی‌ واژه‌ها و شرح‌ بیتهای‌ دشوار و امثال‌ و حکم‌ و برخی‌ نکته‌های‌ دستوری‌ و ادبی‌
داستانهای کوتاه از مثنوی با معنی‌ واژه‌ها و شرح‌ بیتهای‌ دشوار و امثال‌ و حکم‌ و برخی‌ نکته‌های‌ دستوری‌ و ادبی‌
گلستان کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
شرح پدیدآور: بکوشش خلیل خطیب رهبر
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
فروست: گزینه‌ سخن‌ پارسی‌‎؛ ۱۱
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۱۴۱] - ۱۴۴
همچنین نگاه کنید
خلیل خطیب رهبر خلیل خطیب رهبر (به کوشش)
کلیات مثنوی معنوی کلیات مثنوی معنوی
گلستان کتاب گلستان کتاب (ناشر)