کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   برگزیده حدیقه سنائی
برگزیده حدیقه سنائی
عنوان قراردادی: [حدیقه‌ الحقیقه‌ و طریقه‌ الشریعه‌. برگزیده‌]
زبان: فارسی
به کوشش: ناصر عاملی
سرعنوان موضوعی: شعر فارسی > قرن 6ق.، شعر عرفانی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎4‎9‎4‎4‎ ‎/‎ن‎9
برگزیده حدیقه سنائی
برگزیده حدیقه سنائی
طهوری، چاپ اول، تهران،
شرح پدیدآور: با مقدمه و توضیح لغات به کوشش ناصر عاملی
با مقدمه: ناصر عاملی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: زبان‌ و فرهنگ‌ ایران‌؛۸۱
توضیح: کتابنامه به صوت زیرنویس.
آثار مرتبط
۱. حدیقة الحدیقة (منتخب برای)
همچنین نگاه کنید
ناصر عاملی ناصر عاملی (به کوشش)
طهوری طهوری (ناشر)