کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   غلط ننویسیم
غلط ننویسیم
عنوان فرعی: فرهنگ دشواریهای زبان فارسی
زبان: فارسی
نویسنده: ابوالحسن نجفی
سرعنوان موضوعی: فارسی > اص‍طلاح‍ه‍ا و واژه‌ه‍ا، فارسی > اشتباه های کاربردی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎2‎8‎7‎3‎ ‎/‎ن‎3‎ ‎غ‎7‎
غلط ننویسیم
غلط ننویسیم
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۶ش.
شرح پدیدآور: ابوالحسن نجفی
قطع: رقعى
نوع جلد: مقوایی
فروست: مرکز نشر دانشگاهی‌‎؛۵۵۹
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۴۳۶ - ۴۳۱.
چاپ‌ هفتم‌: ۱۳۷۴؛ ۹۸۰۰ ریال‌ :‎ISBN ۹۶۴-۰۱-۰۵۵۹-۷‬.
همچنین نگاه کنید
ابوالحسن نجفی ابوالحسن نجفی (نویسنده)
مرکز نشر دانشگاهی مرکز نشر دانشگاهی (ناشر)