کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تصوف و عرفان   /   اخبار حلاج
اخبار حلاج
عنوان فرعی: نسخه‌ای‌ کهن‌ در سیرت‌ حسین بن منصور حلاج
زبان: فارسی
مترجم: حمید طبیبیان
سرعنوان موضوعی: حلاج‌، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ م‍ن‍ص‍ور، ۳۰۹ - ۲۳۴ق‌. > س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌، تصوف، نثر فارسی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎7‎9‎/‎8‎ ‎/‎الف‎3‎0‎4‎1
اخبار حلاج
اخبار حلاج
انتشارات اطلاعات، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۳ش.
شرح پدیدآور: تصحیح و تحشیه ماسینیون، پ. کراوس؛ ترجمه و تعلیق حمید طبیبیان
با تعلیق: حمید طبیبیان
مصحح: لوئی ماسینیون و پل کراوس
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
شابک: ۹۶۴-۴۲۳-۰۹۴-۹
توضیح: کتابنامه.
همچنین نگاه کنید
حمید طبیبیان حمید طبیبیان (مترجم)
لوئی ماسینیون لوئی ماسینیون (مصحح)
پل کراوس پل کراوس (مصحح)
انتشارات اطلاعات انتشارات اطلاعات (ناشر)