کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   شرح ابن عقیل علی ألفیه
شرح ابن عقیل علی ألفیه
زبان: عربی
نویسنده: ابن عقیل
سرعنوان موضوعی: ابن م‍ال‍ک‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۶۷۲ - ۶۰۰ق‌ > الفیه > نقد و تفسیر، زبان عربی > نحو
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎5‎1‎ ‎/‎الف‎8‎ ‎الف‎7‎0‎2‎1‎8‎
شرح ابن عقیل و معه کتاب منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل
شرح ابن عقیل و معه کتاب منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل
ناصرخسرو، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: بهاء الدین عبدالله بن عقیل العقیلی الهمدانی المصری
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
آثار مرتبط
منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل ۱. منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل (شرح با عنوان)
نویسنده: محمد محی الدین عبدالحمید
• شرح ابن عقیل و معه کتاب منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل، ناصرخسرو، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
المناهل فی المسائل من شرح ابن عقیل ۲. المناهل فی المسائل من شرح ابن عقیل (برگرفته با عنوان)
نویسنده: یوسف حسن بطاط
• چاپ اول، قم، ۱۴۳۲ق. برابر ۱۳۹۰ش.
همچنین نگاه کنید
ابن عقیل ابن عقیل (نویسنده)
ناصرخسرو ناصرخسرو (ناشر)