کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل
منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل
زبان: عربی
نویسنده: محمد محی الدین عبدالحمید
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎5‎1‎ ‎/‎الف‎8‎ ‎الف‎7‎0‎2‎1‎8‎
شرح ابن عقیل و معه کتاب منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل
شرح ابن عقیل و معه کتاب منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل
ناصرخسرو، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: بهاء الدین عبدالله بن عقیل العقیلی الهمدانی المصری
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
آثار مرتبط
شرح ابن عقیل علی ألفیه ۱. شرح ابن عقیل علی ألفیه (شرح برای)
نویسنده: ابن عقیل
• شرح ابن عقیل و معه کتاب منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل، ناصرخسرو، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
محمد محی الدین عبدالحمید محمد محی الدین عبدالحمید (نویسنده)
ناصرخسرو ناصرخسرو (ناشر)