کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   جامعه شناسی خودکامگی
جامعه شناسی خودکامگی
عنوان فرعی: تحلیل جامعه شناسی ضحاک ماردوش
عنوان موازی: Sociology of Autocracy (‎A sociological interpretation of the story of Zahhak in Sahnameh)
زبان: فارسی
نویسنده: علی رضاقلی
سرعنوان موضوعی: فردوسی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۴۱۶ - ۳۲۹؟ق‌. > شاهنامه > نقد و تفسیر، ضحاک
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎4‎4‎9‎6‎ ‎/‎ر‎6‎ ‎ج‎2‎
جامعه شناسی خودکامگی
جامعه شناسی خودکامگی
نشر نی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
شرح پدیدآور: نوشته علی رضاقلی
قطع: رقعى
نوع جلد: مقوایی
شابک: ۹۶۴۳۱۲۰۱۸-X
توضیح: کتابنامه‌: ص‌.[۲۴۱] - ۲۴۴
همچنین نگاه کنید
علی رضاقلی علی رضاقلی (نویسنده)
نشر نی نشر نی (ناشر)