کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی جمعیت نشر فرهنگ رشت
فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی جمعیت نشر فرهنگ رشت
زبان: فارسی
به کوشش: محمد روشن
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی فارسی > ایران > رشت > فهرستها، نسخه های خطی عربی > ایران > رشت > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎ع‎8‎ ‎ج‎8
فهرست‌ نسخه‌ های‌ خطی‌ کتابخانه‌ عمومی‌ جمعیت‌ نشر فرهنگ‌ رشت‌
فهرست‌ نسخه‌ های‌ خطی‌ کتابخانه‌ عمومی‌ جمعیت‌ نشر فرهنگ‌ رشت‌
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۷ش.
شرح پدیدآور: به کوشش محمد روشن
سرشناسه: کتابخانه عمومی جمعیت نشر فرهنگ ایران
رده دیویی: ۰۱۱/۳۱
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۰۰-۵۵-۸
فروست: میراث مكتوب ؛۱۷۰ .فهرست نسخه های خطی ؛۴
همچنین نگاه کنید
محمد روشن محمد روشن (به کوشش)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)