کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   اشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور
اشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور
عنوان قراردادی: اشراق‌ هیاکل‌ النور عن‌ ظلمات‌ شواکل‌ الغرور
زبان: عربی
نویسنده: غیاث الدین منصور دشتکی
سرعنوان موضوعی: سهروردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌، ۵۴۹؟ - ۵۸۷ق‌. > هیاکل النور > نقد و تفسیر، دوانی، محمد بن اسعد، 830؟ - 908 ق. > شواکل الحور > نقد و تفسیر، فلسفه اسلامی
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎7‎6‎4‎ ‎/‎د‎5
اشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور
اشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
شرح پدیدآور: تالیف‌ غیاث‌ الدین‌ منصور دشتکی‌ شیرازی‌؛ تقدیم‌ و تصحیح‌ علی‌ اوجبی‌
سرشناسه: دشتکی‌، منصوربن‌ محمد، ۸۶۶- ۹۴۸؟.
محقق: علی اوجبی
مصحح: علی اوجبی
رده دیویی: ۶۸۹/۱
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۶۷۸۱-۸۲-۹
فروست: میراث مکتوب؛ ۱۱۵. علوم و معارف اسلامی؛ ۴۴
یادداشت: نمایه و کتابنامه: ص.[۵۱۱]- ۵۱۵ و عنوان دیگر: هیاکل‌ النور. شرح‌ و عنوان دیگر: شواکل‌ الحور. شرح‌
آثار مرتبط
شواکل الحور فی شرح هیاکل النور ۱. شواکل الحور فی شرح هیاکل النور (ردیه برای)
نویسنده: جلال الدین محمد دوانی
• ثلاث رسائل و بذیله رسالة هیاکل النور، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۴۱۱ق.، محقق: احمد تویسرکانی
رسالة هیاکل النور ۲. رسالة هیاکل النور (شرح برای)
نویسنده: شهاب الدین یحیی سهروردی
• ثلاث رسائل و بذیله رسالة هیاکل النور، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۴۱۱ق.، محقق: احمد تویسرکانی
همچنین نگاه کنید
غیاث الدین منصور دشتکی غیاث الدین منصور دشتکی (نویسنده)
علی اوجبی علی اوجبی (محقق)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)