کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   شرح نظم الدر
شرح نظم الدر
عنوان فرعی: شرح قصیده تائیه کبرای ابن فارض
زبان: فارسی
نویسنده: ابن ترکه اصفهانی
سرعنوان موضوعی: ابن فارض‌، ع‍م‍رب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۳۲ - ۵۷۶ق‌. > ت‍ائ‍ی‍ه‌ > ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر، شعر عربی > قرن7ق. > تاریخ و نقد، شعر عرفانی > ق‍رن‌ ۷ق‌ > تاریخ و نقد
رده کنگره: ‎P‎J‎A‎ ‎4‎2‎4‎4‎ ‎/‎ت‎2‎0‎8‎ ‎ت‎4
شرح نظم الدر
شرح نظم الدر
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
شرح پدیدآور: تالیف صائن الدین علی بن محمد ترکه اصفهانی؛ تصحیح و تحقیق اکرم جودی نعمتی
سرشناسه: ترکه‌ اصفهانی‌، علی‌ بن‌ محمد، ۷۷۰ - ۸۳۵ق.
محقق: اکرم جودی نعمتی
مصحح: اکرم جودی نعمتی
رده دیویی: ۸۹۲/۷۱۳۴
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۶۷۸۱-۹۶-۹
فروست: میراث مکتوب؛ ۱۲۷. زبان و ادبیات فارسی؛ ۳۵
یادداشت: نمایه و کتابنامه: ص. [۴۹۹]- ۵۰۹ و ص .ع. به انگلیسی : Sain al-Din Ali Ibn-i Mohammad Turk-i Isfahani. Sharh-i Nazm Al-Dourr: The exposition of the ode ta'iyyah-i kubra by Ibn-i Fariz
آثار مرتبط
التائیة الکبری ۱. التائیة الکبری (شرح برای)
شاعر: عمر ابن فارض
• تائیه عبدالرحمن جامی ترجمه تائیه ابن فارض به انضمام شرح محمود قیصری بر تائیه ابن فارض، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، محقق: صادق خورشا، با مقدمه: صادق خورشا، مصحح: صادق خورشا
همچنین نگاه کنید
ابن ترکه اصفهانی ابن ترکه اصفهانی (نویسنده)
اکرم جودی نعمتی اکرم جودی نعمتی (محقق)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)