کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   کحل البصر
کحل البصر
زبان: عربی
نویسنده: شیخ عباس قمی
آثار مرتبط
سیمای پرفروغ محمد (ص) ترجمه کحل البصر ۱. سیمای پرفروغ محمد (ص) ترجمه کحل البصر (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمد محمدی اشتهاردی
ناصر، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.
همچنین نگاه کنید
شیخ عباس قمی شیخ عباس قمی (نویسنده)