کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   اشرف التواریخ
اشرف التواریخ
عنوان فرعی: وقایع مربوط به دوره حکومت محمد ولی میرزا در خراسان (سالهای ۱۲۱۸- ۱۲۳۱)
زبان: فارسی
نویسنده: محمد تقی بن محمد مهدی نوری
سرعنوان موضوعی: فتحعلی قاجار، شاه ایران، 1185- 1250ق.، ایران > تاریخ > قاجاریان،١١٩٣-١٣٤٤ق.
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎3‎4‎2‎ ‎/‎ن‎9‎ ‎الف‎5
اشرف التواریخ
اشرف التواریخ
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران
شرح پدیدآور: محمدتقی نوری؛ تصحیح سوسن اصیلی
سرشناسه: نوری، محمدتقی‌ بن‌ محمد‌مهدی، قرن ۱۳ ق.
مصحح: سوسن اصیلی
رده دیویی: ۹۵۵/۰۷۴
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۰۰-۵۱-۰
فروست: میراث مكتوب؛ ۱۶۵. تاریخ و جغرافیا؛ ۳۲
یادداشت: واژه نامه و نمایه و کتابنامه: ص. [۵۵۲]- ۵۵۶