کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا
ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا
عنوان قراردادی: [الاشارات‌ و التنبیهات‌. (فارسی‌)]
زبان: فارسی
نویسنده: حسن ملکشاهی
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎4‎1‎5‎ ‎/‎ت‎4‎ ‎م‎7
ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۶۷ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: نگارش حسن ملکشاهی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه‌: ج‌. ۱. ص‌.[۵۵۵] - ۵۵۶؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌؛ ج‌. ۲. ص‌. [۷۰۱] - ۷۰۴؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
آثار مرتبط
الاشارات و التنبیهات ۱. الاشارات و التنبیهات (شرح برای)
نویسنده: ابوعلی سینا
• شرح کتاب الاشارات و التنبیهات، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، با مقدمه: محمد عمادی حائری
الاشارات و التنبیهات ۲. الاشارات و التنبیهات (ترجمه برای)
نویسنده: ابوعلی سینا
• شرح کتاب الاشارات و التنبیهات، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، با مقدمه: محمد عمادی حائری