کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   نگاهی به دو چاپ عکسی و حروفی علی نامه
نگاهی به دو چاپ عکسی و حروفی علی نامه
زبان: فارسی
نویسنده: مسعود قاسمی
سرعنوان موضوعی: شعر فارسی > قرن5ق > تاریخ و نقد
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎4‎6‎4‎1‎/‎5‎ ‎/‎ع‎8‎0‎8‎7‎ ‎ن‎8
ضمیمه آینه میراث- 22
ضمیمه آینه میراث- 22
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۹۰ش.
شرح پدیدآور: مسعود قاسمی
سرشناسه: قاسمی، مسعود
رده دیویی: ۸فا۱
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
یادداشت: دوفصلنامه آینه میراث، سال نهم، ضمیمه شماره ۲۲، سال ۱۳۹۰.
همچنین نگاه کنید
مسعود قاسمی مسعود قاسمی (نویسنده)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)