کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تصوف و عرفان   /   رسائل دهدار
رسائل دهدار
عنوان موازی: Rasa El-E Dehdar
زبان: فارسی
نویسنده: محمد فانی دهدار شیرازی
سرعنوان موضوعی: عرفان > متون قدیمی تا قرن 14ق.، فلسفه اسلامی > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴، نثر فارسی > قرن 10ق
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎8‎3‎/‎4‎ ‎/‎ف‎2‎ ‎ر‎5
رسائل دهدار
رسائل دهدار
نشر نقطه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
شرح پدیدآور: محمد بن محمود دهدار شیرازی؛ به کوشش محمدحسین اکبری ساوی
به کوشش: محمدحسین اکبری ساوی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
فروست: میراث‌ مکتوب‌؛ ۲۷. علوم‌ و معارف‌ اسلامی‌؛۲۵
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۳۵۹] - ۳۶۳؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.