کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   اسکندرنامه (بخش ختا)
اسکندرنامه (بخش ختا)
عنوان قراردادی: اسکندرنامه‌. برگزیده‌
زبان: فارسی
به کوشش: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
نویسنده: منوچهر خان حکیم
سرعنوان موضوعی: داستانهای فارسی > قرن 11ق.، نثر فارسی > قرن11ق.
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎6‎5‎5‎6‎/‎5‎ ‎/‎الف‎5‎0‎1
اسکندرنامه (بخش ختا)
اسکندرنامه (بخش ختا)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
شرح پدیدآور: منسوب‌ به‌ منوچهرخان‌ حکیم‌؛ به کوشش علی‌ رضا ذکاوتی‌ قراگزلو
سرشناسه: منوچهرخان‌ حکیم‌، قرن‌ ۱۱ق‌.
رده دیویی: ۸فا۳ /۴
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۸۷۰۰-۱۲-۵
فروست: میراث‌ مکتوب‌؛ ۱۳۴. زبان و ادبیات فارسی؛ ۳۷
یادداشت: ‏‫ص‌. ع‌. لاتینی‌ شده‌: ‎Manuchihr khan Hakim. Iskandar namah‭.‬ و کتابنامه: ص. [۳۳۷] و عنوان دیگر: اسکندرنامه نقالی
همچنین نگاه کنید
علیرضا ذکاوتی قراگزلو علیرضا ذکاوتی قراگزلو (به کوشش)
منوچهر خان حکیم منوچهر خان حکیم (نویسنده)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)