کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تصوف و عرفان   /   مجموعه رسائل و مصنفات
مجموعه رسائل و مصنفات
زبان: فارسی، عربی
نویسنده: عبدالرزاق کاشی
سرعنوان موضوعی: عبدالرزاق کاشی، عبدالرزاق بن جلال الدین، - 736ق.، تصوف، عرفان
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎7‎9‎/‎4‎ ‎/‎ع‎2
مجموعه رسائل و مصنفات
مجموعه رسائل و مصنفات
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
شرح پدیدآور: تالیف‌ کمال‌ الدین‌ عبدالرزاق‌ کاشانی‌؛ مقدمه‌، تصحیح‌ و تعلیق‌ مجید هادی‌ زاده‌
سرشناسه: عبدالرزاق‌ کاشی‌، عبدالرزاق‌ بن‌ جلال‌ الدین‌، - ۷۳۶ ق.
با مقدمه: مجید هادی زاده
با تعلیق: مجید هادی زاده
مصحح: مجید هادی زاده
رده دیویی: ۲۹۷/۸۹
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۶۷۸۱-۳۳-۰
یادداشت: میراث‌ مکتوب‌؛ ۷۵ و ص‌. ع‌. لاتینی‌شده‌: ‎Majmuaye rasael va Mosannafat‬ و کتابنامه‌: ص‌. [۷۶۷] - ۷۷۱؛ همچنین به صورت زیرنویس
همچنین نگاه کنید
عبدالرزاق کاشی عبدالرزاق کاشی (نویسنده)
مجید هادی زاده مجید هادی زاده (با مقدمه)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)