کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلام و عقاید   /   تعلیقه بر الهیات شرح تجرید ملا علی قوشچی
تعلیقه بر الهیات شرح تجرید ملا علی قوشچی
عنوان قراردادی: الحاشیه‌ الخفریه‌ علی‌ الشرح‌ الجدید للتجرید
زبان: عربی
نویسنده: محمدبن احمد خفری
سرعنوان موضوعی: نصیرالدین طوسی، محمدبن محمد 597- 672ق. > تجرید الکلام فی تحریر العقاید الاسلام > نقد و تفسیر، قوش‍چ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۸۷۹ق‌. > ش‍رح‌ ت‍ج‍ری‍د الاع‍ت‍ق‍اد > نقد و تفسیر، کلام شیعه امامیه > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎1‎0‎ ‎/‎ن‎6‎ ‎ت‎3‎0‎2‎1‎6‎ , ‎B‎P‎ ‎2‎1‎0‎ ‎/‎ن‎6‎ ‎ت‎3‎0‎2‎3‎4
المطبوع من الكتاب:
الحاشیة علی حاشیة الخفری علی شرح التجرید
الحاشیة علی حاشیة الخفری علی شرح التجرید
کنگره بزرگداشت آقا حسین خوانساری، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ش.
شرح پدیدآور: تالیف الآقا جمال الخوانساری؛تحقیق رضا الاستادی
محقق: آیة الله رضا استادی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
تعلیقه بر الهیات شرح تجرید ملا علی قوشچی
تعلیقه بر الهیات شرح تجرید ملا علی قوشچی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
شرح پدیدآور: تالیف‌ شمس‌ الدین‌ محمدبن‌ احمد خفری‌؛ مقدمه‌ و تصحیح‌ فیروزه‌ ساعتچیان‌
سرشناسه: خفری‌، محمدبن‌ احمد، - ۹۵۷ق.
با مقدمه: فیروزه ساعتچیان
مصحح: فیروزه ساعتچیان
رده دیویی: ۲۹۷/۴۱
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۶۷۸۱-۸۴-۵
فروست: میراث مکتوب؛ ۱۱۷
یادداشت: کتاب‌ حاضر شرحی‌ بر شرح‌ تجرید "ملاعلی‌ قوشچی‌ است‌، که‌ خود شرحی‌ بر تجرید الکلام فی‌ تحریر..." خواجه‌نصیرالدین‌ طوسی‌ می‌باشد. و کتابنامه‌: ص‌. [۲۳۱] - ۲۳۲؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌ و عنوان دیگر: شرح‌ تجریر الاعتقاد. برگزیده‌. شرح‌ و عنوان دیگر: الحاشیه‌ الخضریه‌ علی‌ الشرح‌ الجدید للتجرید