کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   کتاب التحسین و التقبیح
کتاب التحسین و التقبیح
زبان: عربی
نویسنده: عبدالملک ثعالبی
آثار مرتبط
تحسین و تقبیح ۱. تحسین و تقبیح (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمد ساوی
• تحسین و تقبیح ثعالبی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.، مصحح: عارف احمد زغول
همچنین نگاه کنید
عبدالملک ثعالبی عبدالملک ثعالبی (نویسنده)