کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة
الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة
زبان: عربی
نویسنده: ملاصدرا
سرعنوان موضوعی: فلسفه اسلامی > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴، حکمت متعالیه
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎1‎0‎8‎1 , ‎B‎B‎R‎ ‎1‎0‎8‎3‎ ‎/‎ح‎5‎ ‎ح‎8 , ‎B‎B‎R‎ ‎1‎0‎8‎1‎ ‎/‎ح‎5
المطبوع من الكتاب:
الاسفار الاربعة
الاسفار الاربعة
دارالمعارف الاسلامیة، قم، ۱۳۸۳ق.، 10 جلد
شرح پدیدآور: لمولفه صدرالدین محمد الشیرازی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة
الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة
وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامی، موسسه‌ ‌الطبا‌عه‌ و ‌النشر، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۴ق.، 4 جلد
شرح پدیدآور: تالیف صدرالدین الشیرازی؛ صححه و علق علیه حسن حسن زاده الاملی
با تعلیق: علامه حسن حسن زاده آملی
مصحح: علامه حسن حسن زاده آملی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۴۲۲-۵۴۰-۰
توضیح: کتابنامه.
الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة
الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة
کتابفروشی مصطفوی، قم، ۱۳۶۸ش.، 9 جلد
شرح پدیدآور: لمولفه صدر الدین محمد الشیرازی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
تاریخ افست جلد 3: ۱۳۸۳ق.
تاریخ افست جلد 8: ۱۳۷۸ق.
محل افست: تهران
آثار مرتبط
رحیق مختوم شرح حکمت متعالیه[صدرالدین‌ شیرازی‌] ۱. رحیق مختوم شرح حکمت متعالیه[صدرالدین‌ شیرازی‌] (شرح با عنوان)
نویسنده: آیة الله عبدالله جوادی آملی
گردآورنده: حمید پارسانیا
دار الاسراء، چاپ اول، قم، ۱۴۱۷ق.، 5 جلد
شرح حکمت متعالیه ۲. شرح حکمت متعالیه (شرح با عنوان)
اسفار اربعه [از محمدبن‌ ابراهیم‌ صدرالدین‌ شیرازی‌]
نویسنده: آیة الله عبدالله جوادی آملی
الزهراء، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، 4 جلد
شرح اسفار  [محمدبن‌ ابراهیم‌ صدرالدین‌ شیرازی‌] ۳. شرح اسفار [محمدبن‌ ابراهیم‌ صدرالدین‌ شیرازی‌] (شرح با عنوان)
تعلیقات علی الحکمة المتعالیة[صدرالدین‌ شیرازی‌] ۴. تعلیقات علی الحکمة المتعالیة[صدرالدین‌ شیرازی‌] (شرح با عنوان)
نویسنده: سید مصطفی خمینی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران، آبان ۱۳۷۶ش.، 2 جلد
مجموعه رسائل کلامی و فلسفی و ملل و نحل ۵. مجموعه رسائل کلامی و فلسفی و ملل و نحل (حاشیه با عنوان)
نهایة الأفکار ۶. نهایة الأفکار (حاشیه با عنوان)
تعلیقات رشیقة انیقة علی الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة
نویسنده: مهدی لاجوردی
دار الهجرة، قم، ۱۴۰۴ق.