کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تراجم   /   اسوه عارفان گفته ها و ناگفته ها درباره‌ عارف‌ کامل‌ علامه‌ سید علی‌آقا قاضی تبریزی
اسوه عارفان گفته ها و ناگفته ها درباره‌ عارف‌ کامل‌ علامه‌ سید علی‌آقا قاضی تبریزی
عنوان فرعی: به‌ضمیمه‌ جمال‌ آفتاب‌ (شرح‌ حال‌ آیت‌الله‌ سید عبدالکریم‌ کشمیری‌)
زبان: فارسی
به کوشش: محمود طیار مراغی، صادق حسن زاده
سرعنوان موضوعی: کشمیری، عبدالکریم، 1306- 1378 > س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌، قاضی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۵ - ۱۲۴۵ > س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎5‎5‎/‎3‎ ‎/‎ق‎2‎ ‎ح‎5
المطبوع من الكتاب:
اسوه عارفان گفته ها و ناگفته ها درباره‌ عارف‌ کامل‌ علامه‌ سید علی‌آقا قاضی تبریزی
اسوه عارفان گفته ها و ناگفته ها درباره‌ عارف‌ کامل‌ علامه‌ سید علی‌آقا قاضی تبریزی
مومنین، چاپ سوم، قم، ۱۳۷۸ش.
شرح پدیدآور: به کوشش محمود طیار مراغی، صادق حسن زاده
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
شابک: ‎۹۶۴-۶۸۱۵-۰۱-۴
توضیح: مصور، عکس‌.
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
اسوه عارفان گفته ها و ناگفته ها درباره‌ عارف‌ کامل‌ علامه‌ سید علی‌آقا قاضی تبریزی
آل علی، چاپ 12م، قم، ۱۳۸۵ش.
شرح پدیدآور: به کوشش محمود طیار مراغی، صادق حسن زاده
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
شابک: ‎۹۶۴-۶۸۱۵-۰۱-۴
توضیح: مصور، عکس‌.
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
آثار مرتبط
اسوة العرفا ۱. اسوة العرفا (ترجمه با عنوان)
احمد مطهری، چاپ اول، قم، ۱۴۲۴ق. برابر ۱۳۸۳ش.
همچنین نگاه کنید
محمود طیار مراغی محمود طیار مراغی (به کوشش)
صادق حسن زاده صادق حسن زاده (به کوشش)
مومنین مومنین (ناشر)
آل علی آل علی (ناشر)