کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   خلفاء راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی
خلفاء راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی
زبان: فارسی
نویسنده: فریدون سپری
سرعنوان موضوعی: خلفای راشدین در ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎4‎0‎0‎9‎ ‎/‎خ‎7‎6‎ ‎س‎2‎
خلفاء راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی
خلفاء راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی
کردستان، چاپ اول، سنندج، ۱۳۷۸ش.
شرح پدیدآور: تالیف فریدون سپری
قطع: رقعى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۹۶۴-۶۵۴۶-۵۳-۶
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۲۲۷ - ۲۲۳.
همچنین نگاه کنید
فریدون سپری فریدون سپری (نویسنده)
کردستان کردستان (ناشر)