کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   فلاطوری
فلاطوری
عنوان موازی: ‎Abbas Rafiee pour Falatori‬.
زبان: فارسی
گردآورنده: عباس رفیعی پور علوی علویچه
سرعنوان موضوعی: فلاطوری‌، ج‍واد، ۱۳۷۵ - ۱۳۰۴ > ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر، فلسفه اسلامی > م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎۱‎۴‎۰‎۷‎ ‎‭‎/‎ف‎‌‎۷‎ی‎‌‎۸‎۵
فلاطوری
فلاطوری
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: با مقدمه محمدرضا حکیمی ؛ به کوشش و گردآوری عباس رفیعی پور
با مقدمه: استاد محمدرضا حکیمی
قطع: رحلى كوچك
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ‎۹۶۴-۳۹۷-۰۹۶-۵
توضیح: نقشه‌، نمونه‌، عکس‌.
همچنین نگاه کنید
عباس رفیعی پور علوی علویچه عباس رفیعی پور علوی علویچه (گردآورنده)
استاد محمدرضا حکیمی استاد محمدرضا حکیمی (با مقدمه)
دلیل ما دلیل ما (ناشر)