کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه نظری   /   تحقیق در حقیقت علم
تحقیق در حقیقت علم
زبان: فارسی
نویسنده: عبدالمحسن مشکوة الدینی
سرعنوان موضوعی: شناخت(فلسفه)، خودآگاهی، ادراک، علوم > فلسفه
رده کنگره: ‎B‎D‎ ‎1‎6‎8‎ ‎/‎ف‎2‎ ‎م‎5
تحقیق در حقیقت علم
تحقیق در حقیقت علم
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
شرح پدیدآور: نگارش عبدالمحسن مشکوة الدینی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: ‌انتشار‌ات‌ د‌انشگاه‌ تهر‌ان‌؛ ۱۰۱۹: مجمو‌عه‌ پایان‌ نامه‌‌ها‌ی‌ دکتر‌ی‌ د‌انشگاه‌ تهر‌ان‌، د‌انشکده‌ ‌الهیات‌ و معارف‌ ‌اسلامی‌؛ ۳