کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   دروس شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا
دروس شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا
زبان: فارسی
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
سرعنوان موضوعی: ابن سینا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ‌ع‍ب‍د‌ال‍ل‍ه‌، ۳۷۰ - ۴۲۸ق‌ > الاشارات و التنبیهات > نقد و تفسیر، فلسفه اسلامی > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴، عرفان > متون قدیمی تا قرن 14ق.
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎4‎1‎5‎ ‎/‎ح‎5‎ ‎د‎4
المطبوع من الكتاب:
دروس شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا
دروس شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا
مطبوعات دینی، قم، ۱۳۸۲ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: حسن حسن زاده آملی؛ باهتمام صادق حسن زاده
به کوشش: صادق حسن زاده
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۵۹۹۰-۸۲-۳
فروست: سلسله‌ مباحث‌ عرفانی‌ اشارات‌
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
دروس شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا
دروس شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا
مطبوعات دینی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.
شرح پدیدآور: حسن حسن زاده آملی
به کوشش: صادق حسن زاده
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۵۹۹۰-۹۵-۵
فروست: سلسله‌ مباحث‌ عرفانی‌ اشارات‌
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
نمونه.
آثار مرتبط
الاشارات و التنبیهات ۱. الاشارات و التنبیهات (شرح برای)
نویسنده: ابوعلی سینا
• شرح کتاب الاشارات و التنبیهات، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، با مقدمه: محمد عمادی حائری
همچنین نگاه کنید
علامه حسن حسن زاده آملی علامه حسن حسن زاده آملی (نویسنده)
صادق حسن زاده صادق حسن زاده (به کوشش)
مطبوعات دینی مطبوعات دینی (ناشر)