کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ آسیا   /   فلسفه هند قدیم از کتاب ماللهند ابوریحان بیرونی
فلسفه هند قدیم از کتاب ماللهند ابوریحان بیرونی
عنوان قراردادی: [ما للهند من‌ مقوله‌ مقبوله‌ فی‌ العقل‌ او مرذوله‌. فارسی‌. برگزیده‌]
زبان: فارسی
نویسنده: اکبر داناسرشت
سرعنوان موضوعی: هند > تمدن، هندوئیسم > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴، فلسفه هندی > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
رده کنگره: ‎D‎S‎ ‎4‎2‎3‎ ‎/‎الف‎2‎ ‎م‎2‎0‎4‎2‎
فلسفه هند قدیم از کتاب ماللهند ابوریحان بیرونی
فلسفه هند قدیم از کتاب ماللهند ابوریحان بیرونی
امیرکبیر، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۳ش.
شرح پدیدآور: به قلم اکبر دانا سرشت
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: این‌ کتاب‌ در سال‌ ۱۳۵۲ تحت‌ عنوان‌ "ترجمه‌ ما للهند قسمت‌ فلسفه‌" بوسیله‌ همین‌ مترجم‌ ترجمه‌ و توسط انتشارات‌ ابن‌سینا منتشر شده‌ است‌.
همچنین نگاه کنید
اکبر داناسرشت اکبر داناسرشت (نویسنده)
میراث ابوریحان بیرونی میراث ابوریحان بیرونی
امیرکبیر امیرکبیر (ناشر)