کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   عهد حسام
عهد حسام
عنوان فرعی: سفرنامه لرستان و خوزستان (سال ۱۲۴۵ قمری)
زبان: فارسی
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: محمود میرزا قاجار
سرعنوان موضوعی: سفرنامه ها، خوزستان > سیر و سیاحت، لرستان > سیر و سیاحت
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎3‎4‎7‎ ‎/‎م‎3‎ ‎ع‎9
عهد حسام
عهد حسام
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
شرح پدیدآور: تالیف محمود میرزا قاجار؛ به کوشش ایرج افشار.
سرشناسه: محمود میرزا قاجار، ۱۲۱۴-۱۲۷۱؟ق‌.
رده دیویی: ۹۵۵/۰۷۴
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۳-۰۱۰-۸
فروست: میراث مکتوب؛ ۲۱۴. تاریخ و جغرافیا؛ ۴۰
یادداشت: ‏‫ص.ع. لاتینی شده: Mahmud Mirza Qajar. Ahd i husam... . ‎
همچنین نگاه کنید
استاد ایرج افشار استاد ایرج افشار (به کوشش)
محمود میرزا قاجار محمود میرزا قاجار (نویسنده)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)