کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه مرکزی دانشگاه پنجاب لاهور (پاکستان) (مجموعه های آزاد، پیرزاده، شیرانی، کیفی و عمومی)
فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه مرکزی دانشگاه پنجاب لاهور (پاکستان) (مجموعه های آزاد، پیرزاده، شیرانی، کیفی و عمومی)
زبان: فارسی
به کوشش: سید عارف نوشاهی
سرعنوان موضوعی: دانشگاه پنجاب (لاهور). کتابخانه > فهرستها، نسخه های خطی > پاکستان > لاهور > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎د‎2‎8‎ ‎ف‎2
فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه مرکزی دانشگاه پنجاب لاهور (پاکستان)
فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه مرکزی دانشگاه پنجاب لاهور (پاکستان)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: به کوشش عارف نوشاهی
سرشناسه: دانشگاه پنجاب (لاهور). کتابخانه
رده دیویی: ۰۱۵/۵۴
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک (ج.1): ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۳-۰۲۶-۹
شابک (ج.2): ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۳-۰۳۰-۶
فروست: میراث مکتوب؛ ۲۲۹. فهرست نسخه های خطی؛ ۶
همچنین نگاه کنید
سید عارف نوشاهی سید عارف نوشاهی (به کوشش)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)