کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   منطق   /   الرسالة الشمسیة
الرسالة الشمسیة
زبان: عربی
نویسنده: نجم الدین کاتبی قزوینی
سرعنوان موضوعی: کاتبی‌ ق‍زوی‍ن‍‍ی‌، ‌ع‍ل‍‍ی‌ب‍ن‌ ‌ع‍م‍ر، ۶۰۰ - ۶۷۵ > ‌ال‍ش‍م‍س‍ی‍ه‌ > ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر، منطق > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴
رده کنگره: ‎B‎C‎ ‎6‎6‎ ‎/‎ع‎4‎ ‎ک‎2‎5‎0‎2‎2‎7‎
شروح الشمسیة مجموعه حواش و تعلیقات
شروح الشمسیة مجموعه حواش و تعلیقات
2 جلد
شرح پدیدآور: القطب الرازی، جلال الدین دوانی، علی بن محمد الجرجانی ... و آخرون
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
آثار مرتبط
تحریر القواعد المنطقیة علی شرح الرسالة الشمسیة لنجم‌الدین‌ عمربن‌ علی‌ القزوینی‌ المعروف‌ بالکاتبی‌ ۱. تحریر القواعد المنطقیة علی شرح الرسالة الشمسیة لنجم‌الدین‌ عمربن‌ علی‌ القزوینی‌ المعروف‌ بالکاتبی‌ (شرح با عنوان)
وباسفله‌ حاشیة الشریف‌ علی‌بن‌ محمد الجرجانی‌
نویسنده: محمد قطب الدین رازی
شریف الرضی، قم، ۱۳۶۳ش.، با مقدمه: میر شریف جرجانی
• شروح الشمسیة مجموعه حواش و تعلیقات، 2 جلد
فلسفه مابعدالطبیعه ۲. فلسفه مابعدالطبیعه (ترجمه با عنوان)
همچنین نگاه کنید
نجم الدین کاتبی قزوینی نجم الدین کاتبی قزوینی (نویسنده)