کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   صرف میر
صرف میر
زبان: فارسی
نویسنده: میر شریف جرجانی
رده کنگره: ‎P‎‎‎J‎ ‎6‎2‎0‎3‎ ‎/‎ج‎4‎ ‎الف‎8‎
الامثله و کتاب صرف میر
الامثله و کتاب صرف میر
مجمع‌ ‌علمی‌ الاسلامی، چاپ سوم، ۱۴۰۴ق.
شرح پدیدآور: میرسید شریف‌ ‌علی‌ جرجانی‌
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
شابک:
توضیح: ‌عنو‌ان‌ رو‌ی‌ جلد: کتاب‌ ‌الامثله‌ و کتاب‌ صرف‌ میر
ص‌. ۱ - ۴۰ ‌الامثله‌ .ـ ص‌. [۴۱] - ۱۴۳. صرف‌ میر
جدول.
آثار مرتبط
صرف طویل در شرح صرف میر ۱. صرف طویل در شرح صرف میر (شرح با عنوان)
نویسنده: حسین هاشمی دهسرخی
رئوف، قم، ۲ش.
توضیح و تکمیل صرف میر ۲. توضیح و تکمیل صرف میر (شرح با عنوان)
بانضمام‌ جزئیات‌ و توضیح‌ مطالب‌ مشکل‌ ...
نویسنده: حسن مصطفوی
مرکز نشر کتاب، قم، ۱۳۸۸ق.
همچنین نگاه کنید
میر شریف جرجانی میر شریف جرجانی (نویسنده)
مجمع‌ ‌علمی‌ الاسلامی مجمع‌ ‌علمی‌ الاسلامی (ناشر)