کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   قصیده خمریه
همچنین نگاه کنید
عمر ابن فارض عمر ابن فارض (نویسنده)