کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   السیرة الفلسفیة
السیرة الفلسفیة
زبان: عربی
نویسنده: محمد زکریا رازی
سرعنوان موضوعی: فلسفه اسلامی، رازی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ زک‍ری‍ا، ۳۱۳ - ۲۵۱ق‌. > س‍ی‍ره‌ ال‍ف‍ل‍س‍ف‍ی‍ه‌، رازی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ زک‍ری‍ا، ۳۱۳ - ۲۵۱ق‌. > نقد و تفسیر
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎2‎0‎4‎ ‎/‎س‎9
السیرة الفلسفیة
السیرة الفلسفیة
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
شرح پدیدآور: به تصحیح و مقدمه پول کراوس؛ ترجمه عباس اقبال؛ به انضمام شرح احوال و آثار و افکار از مهدی محقق
با مقدمه: پل کراوس
مصحح: پل کراوس
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
توضیح: کتابنامه.
آثار مرتبط
ترجمه السیرة الفلسفیة ۱. ترجمه السیرة الفلسفیة (ترجمه با عنوان)
به کوشش: دکتر مهدی محقق
مترجم: عباس اقبال آشتیانی
• السیرة الفلسفیة، شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، با مقدمه: پل کراوس، مصحح: پل کراوس
همچنین نگاه کنید
محمد زکریا رازی محمد زکریا رازی (نویسنده)
پل کراوس پل کراوس (با مقدمه)
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی (ناشر)