کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   منطق   /   ترجمه و شرح الالفاظ المستعملة فی المنطق
ترجمه و شرح الالفاظ المستعملة فی المنطق
زبان: فارسی
نویسنده: حسن ملکشاهی
سرعنوان موضوعی: فارابی، محمد بن محمد، ‎۲۶۰؟-‎۳۳۹ق > الال‍ف‍اظ ال‍م‍س‍ت‍ع‍م‍ل‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍م‍ن‍طق > نقد و تفسیر، منطق > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴
رده کنگره: ‎B‎C‎ ‎9‎ ‎/‎ف‎2‎ ‎الف‎7‎0‎4‎1
الألفاظ المستعملة فی المنطق
الألفاظ المستعملة فی المنطق
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۷۷ش.
شرح پدیدآور: ابونصر فارابی؛ ترجمه و شرح حسن ملکشاهی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۲۲۵] - ۲۲۷
اهدا کننده: ابراهیم احمدی رهبریان
آثار مرتبط
الألفاظ المستعملة فی المنطق ۱. الألفاظ المستعملة فی المنطق (شرح برای)
نویسنده: ابونصر محمد فارابی
مکتبة الزهراء، قم، ۱۴۰۴ق.، محقق: محسن مهدی، با تعلیق: محسن مهدی
الألفاظ المستعملة فی المنطق ۲. الألفاظ المستعملة فی المنطق (ترجمه برای)
نویسنده: ابونصر محمد فارابی
مکتبة الزهراء، قم، ۱۴۰۴ق.، محقق: محسن مهدی، با تعلیق: محسن مهدی