کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تصوف و عرفان   /   ترجمه کتاب المسائل
ترجمه کتاب المسائل
زبان: فارسی
مترجم: محمد دامادی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎8‎3‎ ‎/‎الف‎2‎4‎ ‎م‎5
کتاب المسائل
کتاب المسائل
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۷۰ش.
شرح پدیدآور: محیی الدین أبی عبدالله محمد بن علی ابن العربی؛ با مقدمه و تصحیح و ترجمه و تعلیق محمد دامادی
با مقدمه: محمد دامادی
با تعلیق: محمد دامادی
مصحح: محمد دامادی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
توضیح: کتابنامه.
آثار مرتبط
کتاب المسائل ۱. کتاب المسائل (ترجمه برای)
نویسنده: محی الدین ابن عربی
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۷۰ش.، با مقدمه: محمد دامادی، با تعلیق: محمد دامادی، مصحح: محمد دامادی
همچنین نگاه کنید
محمد دامادی محمد دامادی (مترجم)
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (ناشر)