کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   ترجمه رساله نقد النقود فی معرفة الوجود
ترجمه رساله نقد النقود فی معرفة الوجود
زبان: فارسی
نویسنده: سید حیدر آملی
مترجم: حمید طبیبیان
سرعنوان موضوعی: فلسفه اسلامی، هستی شناسی(ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌)
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎9‎1‎3‎/‎5‎ ‎/‎آ‎8‎ ‎ن‎7
رساله نقد النقود فی معرفة الوجود
رساله نقد النقود فی معرفة الوجود
انتشارات اطلاعات، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
شرح پدیدآور: تصنیف حیدر آملی؛ ترجمه و تعلیق حمید طبیبیان
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۱۰۰] - ۱۰۲؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
آثار مرتبط
رساله نقد النقود فی معرفة الوجود ۱. رساله نقد النقود فی معرفة الوجود (ترجمه برای)
نویسنده: سید حیدر آملی
• جامع الاسرار و منبع الانوار به انضمام رساله نقد النقود فی معرفة الوجود، وزارت فرهنگ و آموزش عالی،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: عثمان اسماعیل یحیی و هانری کربن، مصحح: عثمان اسماعیل یحیی و هانری کربن
همچنین نگاه کنید
سید حیدر آملی سید حیدر آملی (نویسنده)
حمید طبیبیان حمید طبیبیان (مترجم)
انتشارات اطلاعات انتشارات اطلاعات (ناشر)