کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   چند غزل از دیوان حافظ
چند غزل از دیوان حافظ
زبان: فارسی
به کوشش: محسن صبا
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎5‎4‎3‎0‎ ‎/‎الف‎8‎ ‎آ‎3‎8
چند غزل از دیوان حافظ
چند غزل از دیوان حافظ
انجمن دوستداران کتاب، کلاله زر، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۰ش.
شرح پدیدآور: بخط محمد حسین شیرازی کاتب السلطان؛ با ترجمه گرترود لوثیان بل؛ [به‌اهتمام‌ محسن‌ صبا]
خطاط: محمدحسین شیرازی
قطع: رحلى كوچك
نوع جلد: مقوایی
آثار مرتبط
دیوان حافظ ۱. دیوان حافظ (منتخب برای)
شاعر: شمس الدین محمد حافظ
• دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، موسسه فرهنگی و انتشاراتی گرگان، قم، ۱۳۸۰ش.، مصحح: محمد قزوینی و قاسم غنی
• دیوان کُهنه حافظ، امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۹ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار
همچنین نگاه کنید
محسن صبا محسن صبا (به کوشش)
محمدحسین شیرازی محمدحسین شیرازی (خطاط)
انجمن دوستداران کتاب، کلاله زر انجمن دوستداران کتاب، کلاله زر (ناشر)