کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   علوم   /   المقنع فی الحساب الهندی
المقنع فی الحساب الهندی
عنوان قراردادی: المقنع فی الحساب الهندی. فارسی- عربی
زبان: عربی، فارسی
نویسنده: علی نسوی
مترجم: محمد مهدی کاوه یزدی، رضا افخمی عقدا
سرعنوان موضوعی: ریاضیات هندی > متون قدیمی تا قرن 14، ریاضیات اسلامی > متون قدیمی تا قرن 14، ; ریاضیات و حساب
رده کنگره: ‎Q‎A‎ ‎1‎0‎1‎ ‎/‎ن‎5‎ ‎م‎7‎0‎4‎1
المقنع فی الحساب الهندی
المقنع فی الحساب الهندی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
شرح پدیدآور: تالیف علی‌ بن‌ احمد نسوی؛ مقدمه، تصحیح، ترجمه و تعلیقات محمدمهدی کاوه‌ یزدی، رضا افخمی‌ عقدا
سرشناسه: نسوی‌، علی‌ بن‌ احمد، ۳۹۳- ۴۸۳ ق‌.
با مقدمه: محمد مهدی کاوه یزدی و رضا افخمی عقدا
با تعلیق: محمد مهدی کاوه یزدی و رضا افخمی عقدا
مصحح: محمد مهدی کاوه یزدی و رضا افخمی عقدا
رده دیویی: ۵۱۳
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۳-۰۳۶-۸
فروست: میراث مکتوب؛ ۲۴۱. علوم و فنون؛ ۱۸
یادداشت: کتابنامه
همچنین نگاه کنید
علی نسوی علی نسوی (نویسنده)
محمد مهدی کاوه یزدی محمد مهدی کاوه یزدی (مترجم)
رضا افخمی عقدا رضا افخمی عقدا (مترجم)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)