کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلام و عقاید   /   شرح العقائد النسفیة
شرح العقائد النسفیة
زبان: عربی
تخریج احادیث: جلال الدین سیوطی
نویسنده: مسعود تفتازانی
سرعنوان موضوعی: نسفی، عمر بن محمد، 461- 537ق. العقائد النسفیه > نقد و تفسیر، کلام اشعری
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎0‎5‎/‎2‎ ‎/‎ن‎5‎ ‎ع‎7‎0‎2‎2
شرح العقائد النسفیة
شرح العقائد النسفیة
شرح پدیدآور: سعدالدین مسعود بن عمر التفتازانی؛ مع تخزیج احادیث العقائد جلال الدین السیوطی؛ حققه و علق علیه محمد عدنان درویش؛ راجعه ادیب الکلاس
سرشناسه: تفتازانی‌، مسعودبن‌ عمر، ۷۲۲ - ۷۹۲؟ق.
محقق: عدنان درویش
اشراف: ادیب کلاس
با تعلیق: عدنان درویش
رده دیویی: ۲۹۷/۴۱۴
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
یادداشت: نمایه و کتابنامه به صورت زیرنویس و این اثر شرحی بر کتاب " العقاید النسفیه" اثر عمربن‌محمد نسفی است.
آثار مرتبط
۱. العقائد النسفیة (شرح برای)
همچنین نگاه کنید
جلال الدین سیوطی جلال الدین سیوطی (تخریج احادیث)
مسعود تفتازانی مسعود تفتازانی (نویسنده)
عدنان درویش عدنان درویش (محقق)
ادیب کلاس ادیب کلاس (اشراف)