کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   استاد بشر
استاد بشر
عنوان فرعی: پژوهش هایی در زندگی، روزگار، فلسفه و علم خواجه نصیر الدین طوسی
گردآورنده: حسین معصومی همدانی، محمدجواد انواری
سرعنوان موضوعی: نصیرالدین طوسی، محمدبن محمد 597- 672ق. > نقد و تفسیر، نصیرالدین طوسی، محمدبن محمد 597- 672ق. > س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌، فیلسوفان ایرانی > سرگذشتنامه
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎8‎5‎4‎ ‎/‎م‎6‎ ‎الف‎5
استاد بشر
استاد بشر
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
شرح پدیدآور: گزینش و ویرایش حسین معصومی همدانی، محمدجواد انواری
سرشناسه: معصومی همدانی، حسین، ۱۳۲۷- گردآورنده
ویراستار: حسین معصومی همدانی و محمدجواد انواری
رده دیویی: ۱۸۹/۱
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۳-۰۳۱-۳
فروست: میراث مکتوب؛ ۲۳۹. متن شناسی؛ ۶
یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس
همچنین نگاه کنید
حسین معصومی همدانی حسین معصومی همدانی (گردآورنده)
محمدجواد انواری محمدجواد انواری (گردآورنده)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)