کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   موسیقی   /   گزارش گونه ای از کیفیت احیای آثار عبدالقادر مراغی
گزارش گونه ای از کیفیت احیای آثار عبدالقادر مراغی
به کوشش: عبدالرضا موسوی طبری
سرعنوان موضوعی: مراغی، عبدالالقادر بن غیبی، - 838ق. > نقد و تفسیر، موسیقی دانان ایرانی > سرگذشتنامه، موسیقی ایرانی > متون قدیمی تا قرن 14
رده کنگره: ‎M‎L‎ ‎3‎4‎4‎/‎2‎ ‎/‎م‎8‎ ‎گ‎4
ضمیمه آینه میراث- 27
ضمیمه آینه میراث- 27
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
شرح پدیدآور: صاحب امتیاز مرکز پژوهشی میراث مکتوب؛ مدیر مسئول اکبر ایرانی؛ سردبیر حسن رضائی باغ بیدی
سرشناسه: موسوی طبری، عبدالرضا
رده دیویی: ۷۸۹/۰۹۲
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
یادداشت: به ضمیمه نقدی از تصحیح مجدد جامع الالحان چاپ فرهنگستان هنر و بررسی تصحیح و شرح فهلویات جامع الالحان از علی اشرف صادقی و ضمیمه آینه میراث، سال ۱۰، ضمیمه شماره ۲۷، سال ۱۳۹۱
همچنین نگاه کنید
عبدالرضا موسوی طبری عبدالرضا موسوی طبری (به کوشش)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)